be.brusseleir (spreek uit: bie brusseleir) een samengaan van Brussels Volkstejoêter, Academie van het Brussels en ARA! De Brusselse dialectwerking kent een historiek van meer dan 20 jaar, rijk aan een groei van diverse dialectverenigingen en allerlei initiatieven. Het begon met de oprichting van de Academie van het Brussels in 1991, in 2000 volgde een volgende opmerkelijke mijlpaal met de stichting van het Brussels Volkstejoêter en in 2004 werd ARA!, het steunpunt voor het Brussel dialect, opgericht. Deze drie vernoemde dialectverenigingen speelden tot op heden een bijzondere rol in de opmerkelijke continue groei aan Brusselse dialectactiviteiten met als verheugend gevolg een verhoogde publieke belangstelling voor het Brussels dialect. Na een aantal beraadslagingen werd met unanieme steun van de besturen van de drie verenigingen besloten om een nieuwe vereniging zonder winstoogmerk op te richten waarin de drie verenigingen zich verenigen. Die nieuwe vereniging heet: be.brusseleir. In de Raad van bestuur zetelen: Johan Verminnen  als voorzitter, Jan Hautekiet als ondervoorzitter, Anne-Catherine Massagé als secretaris, Paul Merckx als penningmeester en Tony Mary, Fabienne Brison, Dirk Volckaerts, Veronique De Tier, Luc De Smet, Jan Robberechts, Marc Van Staen als bestuursleden. Let op beste vrienden, de reeds voor U gekende en vertrouwde gezichten van de samengaande verenigingen blijven, met Geert Dehaes als algemeen coördinator, aan het roer voor de dagelijkse werking. Met z’n allen zullen we ons inzetten om be.brusseleir uit te bouwen tot een waardig antwoord op de nood aan structurele begeleiding van de reeds gekende projecten en nieuwe opties, die dienen genomen te worden om vandaag een plaats te vinden binnen het culturele landschap. “Ik zweir op et licht van maane vélo”, dat we ons best zullen doen. JohanVerminnen voorzitter Gegevens nieuwe vzw be.brusseleir vzw Cellebroersstraat 59 1000 BRUSSEL www.bebrusseleir.be info@bebrusseleir.be 02/502 76 93
MenuMaker produced NavBar
wordt